Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Administrera användare

Du som är site administrator ansvarar för att administrera användare på webbplatsen genom att lägga till användare, tilldela dem roller och behörigheter men du ansvarar också för att det går till på rätt sätt när användare tas bort. På den här sidan går vi igenom dessa moment och vad du behöver tänka på.

Ge endast personer som genomgått utbildning behörighet till din webbplats

Innan du som site administrator ger publicister behörigheter till din webbplats ligger det i ditt ansvar att säkerställa att de anmälts till och genomfört rätt Drupalutbildning. För att få lov att tilldelas behörigheter på en webbplats i Drupal måste man ha fått godkänt och klarar Drupalutbildningen.

Undantag gäller för rollerna Calendar writer och Personel

Användare som endast kommer att ha rollerna Calendar writer eller Personel behöver inte genomföra någon Drupalutbildning. Observera att om användarna av någon anledning kan komma att få någon annan roll på din webbplats måste de först genomgå utbildning för att få en ny roll med utökad behörighet.

Instruktioner för administration av användare

 1. Gå via administratörsmenyn till Users> Add CAS User
 2. Skriv in Lucat-ID för den nya användaren under CAS Username
 3. Under rubriken e-mail väljer du "lu.se" om det inte redan står det.
 4. Klicka i de rutor med roller som användaren ska ha. Tänk på att bara tilldela de roller som krävs för att användaren ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på webbplatsen. 
 5. Om du vill lägga till fler användare med samma roll/roller och behörigheter kan du lägga till fler Lucat-ID:n på rad i fältet där du i steg 2 fyllde i ett första Lucat-ID.
 6. Klicka på Create new accounts för att slutföra momentet.

 

 1. Gå till Users > List all users
 2. Leta upp den användare du vill editera och klicka på Edit längst ut till höger.
 3. Gör de ändringar du vill, exempelvis ändra behörigheter eller blockera användaren från Drupal om det är aktuellt. Fältet för ändring av lösenord är verkningslöst och det lämnas alltid tomt.
 4. När du är klar klickar du på Save för att spara dina ändringar.

Det är möjligt att ge en användare behörighet till en begränsad del av webbplatsen genom att välja vilka sektioner den ska ha tillgång till. Observera att användaren även kommer ha tillgång till sidor som inte tillhör någon sektion alls.

 1. Gå till Users> List all users  och klicka på Edit till höger om den användare du vill tilldela behörigheter.
 2. Se till att rollen Section writer är ikryssad.
 3. Gå till fliken Workbench Access för att se sektioner kopplade till menystrukturen.
 4. Kryssa i de sektioner du vill att användaren ska få tillgång till. Användaren får automatiskt tillgång till alla undersidor i sektionen du valt. Om du inte kryssar i några sektioner kommer användaren endast ha tillgång till sidor som inte ligger under någon sektion alls i menyn. 

En användare med rollen "site writer" kan enbart redigera sidor under sektioner de är tilldelade. Site administrators och site editors har tillgång till och kan redigera alla sidor.

Nu är det viktigt att vara införstådd med konsekvenserna av att ta bort en användare och hur man gör det på rätt sätt. En användare kan tekniskt vara ägare till ett innehåll, även om någon annan till exempel står som Page manager på det. Ägaren enligt Drupal brukar vara den användare som en gång skapade materialet. 

Innan du tar bort ett konto behöver du därför fundera på vilket alternativ och tillvägagångssätt är bäst. Nedan listar vi vilka alternativ du har för att ta bort ett konto och slutligen får du en instruktion i hur du gör det.

Inaktivera

Det första alternativet betyder att du inaktiverar kontot och behåller allt innehåll som har skapats av det här kontot. Det betyder att användaren inte kan logga in, men att kontot är kvar. Kontot syns också i fortsättningen i din lista, men det är obrukbart. 

Inaktivera och avpublicera allt innehåll

Nästa alternativ handlar också om att inaktivera kontot, men i det här fallet så avpublicerar du också allt innehåll som den här användaren har skapat. Så alla sidor finns kvar i Drupal, men de är avpublicerade, så allmänheten kan inte se dem. Om den här användaren skapade webbplatsens startsida så är det en dålig idé, för då avpubliceras den. Tänk på att det här inte bara gäller hela sidor utan även infoboxar och andra innehållstyper som personen kan ha skapat.

Ta bort användaren helt men behåll innehåll publicerat 

Det tredje alternativet tar faktiskt bort användaren helt och hållet, så kontot ligger inte längre kvar i Drupal. Det gör däremot innehållet, för med det här alternativet så knyts istället allt innehåll som den här användaren har producerat till ett "gästkonto". 

Vi vill dock påminna om att det är bra om allt innehåll på webbplatsen hör till en faktisk person som kan ta ansvar för det, så om du använder det här alternativet bör du gå igenom allt innehåll som hör till den anonyma användaren och tilldela det till riktiga personer genom att ändra författare.

Ta bort användaren och allt innehåll 

Det sista alternativet är riskfyllt, och vi har haft användare som har haft det riktigt jobbigt efter att ha raderat stora delar av sin webbplats på det här sättet. Användaren försvinner, men det gör också allt innehåll som den personen har skapat. Innan du använder det här alternativet så måste du verkligen försäkra dig om att innehållet antingen aldrig behövs igen, eller att du först har tilldelat det till någon annan användare genom att ändra författare. 

Är du det minsta osäker så rekommenderar vi att du alltid använder det första alternativet. Då kan du dessutom enkelt aktivera användaren igen, om det skulle bli aktuellt. 

Välj metod och ta bort användarkontot

För att radera ett konto går du till  Users -> List all users och letar efter personen du ska ta bort. Tryck på Edit och skrolla längst ner på sidan. Där finns den röda knappen Cancel account. Välj sedan vilket av alternativen du vill använda.

Har du koll på det här?

På webbavdelningen skiljer vi på användarroller i Drupal från administrativa roller i uppbyggnaden och förvaltningen av din webbplats.

Vill du veta mer om administrativa roller och ansvar för webbplatser i den universitetsgemensamma webblösningen?

Administrativa roller och ansvar