Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Matomo

Matomo är ett analysverktyg och en ledande plattform för webbanalys. Verktyget har över en miljon användare i fler än 190 länder och har kommit att bli ett starkt alternativ till världens hittills mest använda analysverktyg, Google Analytics. Matomo har blivit särskilt uppmärksammat på grund av sin kapacitet att värna om besökarnas integritet. Just nu pågår en övergång till Matomo inom den universitetsgemensamma webblösningen.

GDPR-kompatibelt och byggt på öppen källkod, så kallad "open source"

Matomo möjliggör för alla som arbetar med analysverktyget att uppfylla de lagkrav som ställs vid lagring av personuppgifter. Detta säkerställer Matomo genom att verktyget installeras och underhålls på egna servrar eller köper in verktyget från en leverantör som tillhandahåller analyslösningen på ett sätt som är förenligt med GDPR. 

Matomo är en open-source lösning som är väletablerad och stabil. Matomo används redan idag för Lunds universitets bloggar i Wordpress men också av flera andra organisationer inom den offentliga sektorn.

Vi erbjuder inte support i verktyget

Matomo omfattas inte av den support som ingår i webblösningen. Däremot tipsar vi gärna om var du kan hitta bra information om hur du kan använda Matomo.

Inloggning

När du har blivit inbjuden till Matomo får du ett mail med en inbjudan som är giltig i 7 dagar. Efter att du har accepterat inbjudan och registerat dig som användare hittar du inloggning på https://webbanalys.sgit.se/lu/matomo/index.php fortsättningsvis. Du behöver vara på Lund universitets när, antingen på plats eller via VPN, för att få åtkomst till inloggningen.

Inloggningen till Matomo sker genom Lunds universitets CAS-inloggning, det vill säga den inloggning som används vid majoriteten av LUs system. Du loggar in med ditt vanliga Lucat-id och valt lösenord.

Verktyget tillhandahålls och driftas av Försäkringskassan som en del av ett regeringsuppdrag för att erbjuda samordnad och säker it-drift för vissa myndigheter, därför kommer inloggningen att skicka användare via en sida som har Försäkringskassans gröna färg med rubriken “Samordnad och säker statlig it-drift”. Allt är som det ska! Sedan kommer du till Matomo.

Funktionalitet i Matomo

Motsvarigheter till de funktioner du haft tillgång till i Google Analytics erbjuds också av Matomo. Dessutom tillkommer en mängd funktioner som du kan ha nytta av i arbetet med din eller dina webbplatser. Nedan följer exempel på några funktioner. 

Heat map & session recording

När du använder dig av Heat maps får du en kartläggning av hur dina besökare använder sig av din webbplats. Med hjälp av färgkluster kan du se var besökaren klickat, hur långt ner på en sida hen scrollat och hur hen har rört sig med sitt pekdon. Session recording ger dig möjligheten att spela in hur användaren beter sig under en session (ett besök) på din webbplats. Funktionen är särskilt användbar för dig som vill få värdefulla indikationer på hur din webbplats fungerar ur ett användarperspektiv.

Läs mer om heat maps och session recording på Matomos webbplats

Users flow

Med hjälp av Users flow kan du generera en visualisering av användarflödet. Det innebär att du kan få värdefulla insikter om hur din besökares väg på din webbplats har sett ut.

Läs mer om Users flow på Matomos webbplats

Search Engine Keywords Performance

Använd dig av den här funktionen för att få inblick i vilka sökord dina besökare använder för att hitta din webbplats. Du har användning för den här informationen exempelvis när du namnger dina kategorier, sidor eller för att sökmotoroptimera din webbplats genom att använda dig av populära sökord i till exempel nyckelord.

Läs mer om Search Engine Keywords Performance på Matomos webbplats

Custom reports

Skapa rapporter över din webbplatstrafik och besökarnas användning med Custom reports. Du kan själv anpassa rapporterna och basera dem på olika variabler och mätningar som du själv väljer ut.

Läs mer om Custom reports på Matomos webbplats 

Uppdatering påverkar statistik

Den 12 september uppdaterades hanteringen av kakor för Matomo i Drupal för att bättre efterleva GDPR. Uppdateringen kan påverka statistiken något eftersom det är kakorna som är grunden för statistiken.