Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Landningssida

Du kan med stor fördel använda dig av landningssidor när du bygger upp din webbplats i Drupal. Använd landningssidor när du skapar en startsida för din webbplats och när du skapar ingångssidor som du vill lägga överst i din huvudmeny. Startsidor och ingångssidor är så kallade orienteringssidor och har specifika syften.

Landningssidor underlättar för användare att orientera sig

En landningssida är en typ av sida som lämpar sig främst för två typer av sidor; startsidor och ingångssidor. Startsidor och ingångssidor är så kallade orienteringssidor. Orienteringssidor ska underlätta för användare att orientera sig på webbplatsen genom att tydliggöra:

  • var användaren befinner sig 
  • vad användaren kan förvänta sig att hitta på webbplatsen i allmänhet eller under under en specifik ingång i huvudmenyn
  • hur användaren kan röra sig vidare på webbplatsen.

När orienteringssidor uppfyller sitt syfte fungerar de också som ett effektivt verktyg för att leda användaren vidare på webbplatsen.

Skapa en landningssida

  1. Gå till kontrollpanelen och gör följande menyval: 
    Manage > Content > Add content > Landing page
  2. I fältet "Title" anger du landningssidans namn. 
  3. Tryck på Spara. 

Innehåll på landningssidor skapar du i layout-läget

När du skapar en landningssida kan du i "Edit"-läget inte göra så mycket mer än att ange en titel och spara din landningssida. För att bygga upp landningssidan och fylla den med innehåll behöver du i stället arbeta i layout-läget. Information om hur du arbetar med layout-verktyget på olika sätt hittar du på sidorna om utseende och layout

Gör landningssidan till din startsida

När du skapat en landningssida och fyllt den med innehåll i layout-läget kanske du vill använda den som startsida. Det gör du på sidan för grundläggande webbplatsinställningar.

Support

Har du frågor om Drupal eller den universitetsgemensamma lösningen?

Kontakta supporten via e-post på servicedesk [at] lu [dot] se och ange URL för webbplatsen eller den specifika sidan det gäller.