Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om Drupal

Drupal är namnet på det system som används för publicering på webbplatser i den universitetsgemensamma webblösningen. Drupal bygger på öppen källkod och är ett CMS (Content Management System) som används för att skapa, publicera och hantera innehåll och innehållsstruktur.

Drupal är ett publiceringsverktyg (CMS - content management system), som används för att sortera webbplatsens innehåll, samt att förenkla och styra navigation och form. Verktyget baseras på mallar, vilket gör det lätt att redigera innehållet utan större tekniska kunskaper.

Fördelarna för dig som publicist är bland annat att:

  • Mallarna med universitetets grafiska profil är inbyggd i verktyget och följer de föreskrifter och riktlinjer som finns gällande visuell kommunikation med universitetet som avsändare.
  • Mallarna i publiceringsverktyget följer också de internationella standarder och lagar som finns gällande webbtillgänglighet till digital offentlig service och är anpassade för att underlätta för personer med olika typer av funktionsnedsättningar.
  • Publiceringsverktyget är helt och hållet webbaserat och webbplatsen kan därför uppdateras från vilken dator som helst, förutsatt att en någorlunda snabb internetuppkoppling finns.
  • Publiceringsverktyget kräver inte att du som publicist har vana av eller kunskap om att hantera kod eller behöver fundera över den övergripande utformningen av sidorna. Du behöver däremot ha kunskaper i hur du skapar användarvänligt och tillgängligt innehåll på webbplatsen.

Kopplingar mellan Drupal och andra universitetsgemensamma system

Lucat

Kopplingar mellan systemen Lucat och Drupal märks på flera olika sätt; bland annat genom funktionen för inloggning och inhämtning av kontaktinformation om universitetsanställda. 

Inloggning

Inloggningen till Drupal sker i vanliga fall via den gemensamma inloggning som används centralt av IT-system vid Lunds universitet. För dig som användare betyder det att du loggar in med ditt Lucat-ID. För dig som administratör betyder det att du anger Lucat-ID för de användare som ska ha tillgång till webbplatsen, och sedan delar ut de behörigheter som de behöver. Alla användare med ett Lucat-ID kan logga in på webbplatserna i Drupal – men det är administratören av webbplatsen som bestämmer vad användaren kan göra. Den som loggar in utan behörighet kan inte göra någonting med webbplatsen mer än att se den precis som i utloggat läge.

Kontaktinformation

De sökträffar man får på lu.se och Medarbetarwebben om man filtrerar på personal är den kontaktinformation som finns inlagd i Lucat. Kopplingen mellan Lucat och Druapl sker i flera steg (Lucat > Lucatopen > LUWS > Drupal) där synkningen sker vid olika tillfällen under dygnen, så ibland kan det dröja till nästa dag innan en ändring i Lucat slår igenom på Drupalsajterna. Om man har otur kan själva sidan som visar Lucat-informationen vara uppdaterad, men att indexeringen av sökfunktionen ännu inte körts, så att det står fel i sökresultatet, men rätt om man klickar på länken. Det rättar så småningom till sig. 

Personliga sidor

Drupals personliga sidor kan bara skapas för användare som har ett Lucat-ID. På de personliga sidorna hämtas en del kontaktinformation från Lucat.

I Lucat finns en inställning som gör att du som användare kan välja om din information ska visas på webben. Om en användare valt att inte ska synas på webben kan heller inte någon personliga sida skapas för användaren. Det krävs också att användaren har en verksamhetsroll i Lucat för att användaren ska synas på webben.

Lucris/Lup

På de personliga sidorna i Drupal visas forskningsputout om sådan finns registrerad i forskningsdatabasen Lucris. Kopplingen sker rent tekniskt via Lup.

Kalenderdelning

Varje webbplats i Drupal kan publicera evenemang lokalt som endast syns i den egna kalendern. Men webbplatserna är också förberedda för att hämta evenemang från universitetetes kalenderdelningsfunktion. Om man publicerar evenemang i tjänsten för kalenderdelning kan de publiceras både i den egna webbplatsens kalendarium, men också i kalendern för lu.se och andra webbplatser.

Tjänsten för kalenderdelning

Support

Har du frågor om Drupal eller den universitetsgemensamma lösningen?

Kontakta supporten via supportens kontakt-formulär (ny flik) och ange URL för webbplatsen eller den specifika sidan det gäller.