Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Infoboxar

Infoboxar är innehållsmoduler som kan utformas på många olika sätt. Du kan skapa infoboxar genom administrationsmenyn som du sedan placerar i sidor på olika sätt, men du kan också skapa infoboxar direkt i layout-verktyget.

Infoboxars utformning och variationer

Hela din infobox kan vara klickbar, men måste inte vara det. Den kan ha bild, men också enbart text. Den kan ha bakgrundsfärg eller inte. Den har ett bodyfält med full editor, vilket ger många möjligheter. Du kan också lägga till ett RSS-flöde i en infobox. När du skapar en infobox genom administrationsmenyn behöver du därefter placera den någonstans, eftersom den endast sparas i ditt innehållsbibliotek när du gör detta. Nedan går vi igenom hur du skapar en infobox samt hur du gör för att placera den i ditt innehåll.

Skapa en info-box genom administrationsmenyn

 1. Gå till Manage> Content> Add content> Info box
   
 2. I fältet administrative title skriver du in det namn du vill att infoboxen ska ha i administrationsgränssnittet. Den här titeln syns inte utåt, utan du använder den endast för att hitta din infobox i ditt innehållsbibliotek.
   
 3. I fältet title skriver du däremot huvudrubriken som ska synas för besökare, om du vill att den ska ha någon. Tänk på att välja rätt rubriknivå i valet heading level.
   
 4. Om du vill att hela infoboxen skall vara en klickbar länk väljer du var länken ska leda i sökfältet link. Tänk på att om du väljer att göra hela infoboxen till en klickbar länk försvinner all formatering av innehållet du lägger i fältet body som vi går igenom i steg 6. Punktlistor, länkar, rubriker etc. försvinner alltså och innehållet visas bara upp som brödtext med formateringen "normal".
   
 5. Om du vill ha en huvudbild eller video i infoboxen lägger du till den under media. Du kan både välja en befintlig från biblioteket och välja att ladda upp en helt ny.
   
 6. I fältet body kan du lägga in innehåll på samma sätt som när du arbetar med textredigeraren. Här kan du lägga till brödtext, rubriker på olika nivåer, listor, länkar och bädda in bilder och annan media. Observera att som nämnt i steg 4 kan du bara göra detta så länge du inte gör infoboxen klickbar, annars visas allt som vanlig brödtext.

  Arbeta i textredigeraren
   
 7.  Välj en bakgrundsfärg till din infobox under background color och välj om längden på din infobox ska anpassas utifrån den plats ditt innehåll tar eller om infoboxen skall anpassas till närliggande objekt. Det sistnämnda är fördelaktigt om du till exempel i layoutverktyget vill skapa ett mosaikblock med olika innehållsboxar som ska linjera med varandra. 
   
 8. Om du vill skapa ett RSS-flöde i en infobox gör du detta under RSS-settings. Mer information om hur du arbetar med RSS hittar du i länken nedan.

  Dela och visa upp innehåll i RSS-flöden
   
 9. Klicka på Save för att spara din infobox i ditt innehållsbibliotek.

 

Placera infoboxar på olika platser

Du kan placera dina infoboxar på olika platser. Tillvägagångssättet för detta skiljer sig åt beroende på var du vill placera din infobox. En huvudregel är att på de innehållstyper som du kan arbeta med i layoutverktyget, som landningssidor, undersidor och artiklar, placerar du också dina infoboxar genom layoutverktyget. Men en del sidor går inte att arbeta med i layoutverktyget, som de statiska listningssidor Drupal automatiskt genererar, men där kan du istället ofta i edit-läget lägga till en befintlig infobox.