Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Önskemål om vidareutveckling

– om utvecklingen gynnar många

"Önskemål om vidareutveckling" kan ditt ärende bli om du skickar in en fråga till Servicedesk som inte kan lösas direkt, utan kräver någon form av teknisk utveckling.

Detta kan antingen bero på att den funktionalitet som ärendet handlar om inte finns tillgänglig i Drupal, eller att befintlig funktionalitet behöver vidareutvecklas.

Ärenden som inte handlar om handhavande (att du som användare behöver stöd i hur du utför något i systemet) eller tekniska fel i Drupal (buggar), går vidare till processen för önskemål om vidareutveckling. Möjligheten att lämna önskemål om vidareutveckling av verktyget ingår i erbjudandet om att ta del av den universitetsgemensamma webblösningen i Drupal.

Vad händer med ett önskemål?

Önskemål om vidareutveckling av verktyget hanteras av förvaltningsgruppen för den universitetsgemensamma webblösningen. Förvaltningsgruppen består av ett antal olika kompetenser, såsom systemexpertis på både verksamhets- och IT-sidan samt expertis kring innehålls- och användarfrågor både för externa besökare till våra webbplatser och användare av publiceringsverktyget.

Förvaltningsgruppen prioriterar bland de inkommande förfrågningarna utifrån ett antal olika kriterier och perspektiv. Bland dessa återfinns exempelvis om önskemålet kommer från flera användare, om utvecklingen gynnar många besökare av webbplatserna samt tekniska aspekter eller begränsningar. Resultatet av prioriteringsarbetet ligger till grund för beslut om eventuell vidareutveckling enligt önskemål.

Önskemål prioriteras tillsammans med andra utvecklingsärenden (till exempel lagkrav, tillgänglighet, IT-säkerhet) och projekt som kan kräva större utvecklingsinsatser. Det kan därför vara svårt att tidsbestämma exakt när ett önskemål kan komma att utvecklas och implementeras