Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Personlig sida

En personlig sida är en sida du kan använda för att presentera medarbetare på din webbplats. Från Lucat inhämtas kontaktinformation och från universitetets forskningsdatabas Lucris hämtas publikationer. Här går vi igenom hur du som site administrator skapar en sida åt en medarbetare och hur du som medarbetare sedan kan redigera din personliga sida.

Det är bara du som har rollen site administrator som kan skapa personliga sidor. När du skapar personliga sidor för medarbetare får de automatiskt behörigheten personel och kan själva redigera sina sidor. Alla personliga sidor listas sedan under en automatiskt skapad sida som heter People list, vilken du når genom att lägga till "/peoplelist" efter din webbplatsadress, så här: "xxxxx.lu.se/peoplelist". För att skapa en personlig sida måste medarbetaren finnas med i personalkatalogen i Lucat.

Instruktioner för att skapa och redigera personliga sidor

 1. Gå till Content > Add content > Personal page i din administrationsmeny
 2. I fälltet LUCAT ID anger du Lucat-ID för den person du vill skapa en personlig sida till. Personens namn blir automatiskt till sidans rubrik och kan inte ändras. Observera att det krävs att medarbetaren finns i personalkatalogen LUCAT för att en personlig sida ska vara möjlig att skapa.
 3. Du som webbplatsansvarig kan fylla i resten av informationen på sidan, men det är vanligt att man låter medarbetaren fylla i detta själv. 
 4. För att medarbetare ska kunna märka upp sina sidor med taggar och kategorier behöver du skapa sådana. Hur du gör det hittar du på sidorna om taggar och taxonomier.
 5. Tryck på Save när du är klar. Nu tilldelas medarbetaren automatiskt rollen personel och kan anpassa sin sida på egen hand. Medarbetarens sida hamnar också automatiskt i listningen på sidan People list.

 1. Logga in med ditt Lucat-ID och leta upp din personliga sida genom att söka på ditt namn och välja "Personal page" i filtreringen av innehållstyp i Content > List all content. 
   
 2. Klicka på Edit för att komma till Edit-läget för din sida.
   
 3. I fältet kicker hämtas automatiskt din primära verksamhetsroll från Lucris. Om du vill att det ska stå något annat behöver du själv skriva det i fältet. Observera att din primära verksamhetroll inte hämtas automatiskt till något annat ställa på din personliga sida, så om du vill att den ska stå med behöver du tänka på att skriva in den på egen hand på annat ställe.
   
 4. I fältet lead kan du skriva en ingress, förslagsvis en kort sammanfattning om din arbetsroll och var du arbetar.
   
 5. Om du vill ha en bild på dig själv laddar du upp den genom att välja Add new or existing image under avsnittet Image. Du kan välja att ladda upp en ny bild eller att använda en som redan finns i webbplatsens bildbibliotek.
   
 6. Om du vill dölja listan med publikationer från Lucris behöver du kryssa i rutan Hide publications.
   
 7. Om du vill byta rubrik på listan för publikationer anger du den nya titeln i fältet Title, research outputs. Upp till 20 publikationer visas i publikationslistan.
   
 8. I textredigeraren för fältet body kan du lägga in text, bild och länkar relevanta för din personliga sida. 
   
 9. Märk upp din personliga sida med relevanta taggar i fältet free text tags och välj relevanta kategorier i fältet categories.
   
 10. Du kan lägga till befintliga infoboxar på sidan genom att välja dessa under Info box. Infoboxarna hamnar i sidans högerspalt automatiskt.
   
 11. Ange vem som är sidansvarig för sidan under page manager, länka till eventuell spegling under Link to other languages.
   
 12. Klicka på Save för att spara. 

Support

Har du frågor om Drupal eller den universitetsgemensamma lösningen?

Kontakta supporten via supportens kontakt-formulär (ny flik) och ange URL för webbplatsen eller den specifika sidan det gäller.