Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Administrativa roller och ansvar

I den universitetsgemensamma webblösningen finns tre administrativa roller som du behöver ha koll på. Här hittar du information om vilka de tre rollerna är och vilket ansvar rollerna innebär.

Webbplatsägare

Webbplatsägaren ansvarar för att tillsätta resurser för uppbyggnaden av webbplatsen och förvaltningen av webbplatsen när den lanserats. Webbplatsägare har det formella ansvaret för webbplatsen och leder ofta den verksamhet som webbplatsen huserar under organisatoriskt. Ansvaret gäller också att innehållet på webbplatsen följer de lagar och regler som finns, exempelvis gällande tillgänglighet, GDPR och upphovsrätt. 

Webbplatsansvarig

Webbplatsansvarig är den som är operativt ansvarig för webbplatsen. Den personen går en mer avancerad utbildning där bland annat administration av användare och uppbyggnaden av webbplatsstrukturen ingår. Har publicisterna frågor om behörigheter på webbplatsen är det den webbplatsansvarige som de bör vända sig till. Den webbplatsansvarige är också ansvarig för att webbplatsens övriga publicister genomgår utbildningen för webbpublicister innan de får behörighet att jobba med webbplatsen. För att kunna utföra sina uppgifter med webbplatsen behöver den webbplatsansvarige behörigheten "site administrator" som tilldelas den som gått kursen Drupal för sajtadministratörer. En webbplats har en (och endast en) webbplatsansvarig – däremot kan en eller flera "backup-personer" utses som också får behörigheten "site administrator" (efter att ha genomgått den obligatoriska utbildningen). I rollen ingår också att ansvara för att tillgänglighetsredogörelsen är korrekt ifylld och hålls uppdaterad.

Webbpublicist

Webbpublicist kallas den som gått Drupalutbildningen för webbpublicister. Webbpublicisten jobbar med att producera och publicera innehåll på webbplatsen. Vad man som webbpublicist kan göra rent tekniskt på webbplatsen avgörs av den som är webbplatsansvarig. Webbpublicisten är ansvarig för att innehållet är tillgängligt.

Tillräcklig behörighet

Ovanstående är de tre administrativa roller som finns. När det gäller vilka befogenheter man har på webbplatsen så avgörs det alltså av den webbplatsansvarige. Till sin hjälp har denne ett antal olika behörigheter ("roller") som kan tilldelas användarna. En viktig princip inom datasäkerhet är att ge tillräcklig behörighet för att man ska kunna utföra den uppgift man har – men inte mer. 

Support

Har du frågor om Drupal eller den universitetsgemensamma lösningen?

Kontakta supporten via supportens kontakt-formulär (ny flik) och ange URL för webbplatsen eller den specifika sidan det gäller.