Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Användarroller och behörigheter

Du som använder Drupal när du arbetar med en eller flera webbplatser tilldelas en roll. Vilken roll du får styr vilka behörigheter du kommer att ha och reglerar helt enkelt vilka delar av webbplatsen du kan komma åt och göra ändringar i. Vilken roll och vilka behörigheter du har beror på vad du behöver kunna utföra på webbplatsen du arbetar med.

Du tilldelas roller och behörigheter av webbplatsadministratören

För varje webbplats finns en webbplatsadministratör och det är till personen som har den rollen på webbplatsen du ska arbeta med som du vänder dig till för att få rätt roll och behörighet. Oftast är webbplatsadministratören också webbplatsansvarig. En tumregel är att du ska ha den roll och behörighet som krävs för att du ska kunna utföra dina arbetsuppgifter men inte mer.

Webbplatsansvariga administratörer och redaktörer

En site administrator, även benämnd som site admin här på Drupal-lathunden, är en webbplatsadministratör. Du som är site admin har tillgång till och kan konfigurera hela webbplatsen, kan skapa och redigera alla innehållstyper och är den som tilldelar användare olika behörigheter. Rollen site admin tilldelas oftast bara dig som är webbplatsansvarig och du blir tilldelad rollen av webbavdelningen när du slutfört din utbildning i Drupal för site admins. När du tilldelats rollen som site admin är det du som ansvarar för att användarna som arbetar med webbplatsen får rätt roller och behörigheter och det är du som administrerar dessa. 

Du har alltså behörighet att göra allt på webbplatsen som nedanstående roller har, och dessutom har du behörighet att:

 • Skapa och administrera nya användare.
 • Konfigurera webbplatsen.
 • Arbeta med hela webbplatsens informationsstruktur och sektioner.
 • Tilldela åtkomst till sektioner till användare med lägre behörighet.

Krav på Drupal-utbildning: Ja

En site editor är redaktör för webbplatsen. Du som har tilldelats rollen site editor kan skapa och redigera alla innehållstyper. Du kan också flytta innehåll inom webbplatsen.

Du har behörighet att:

 • Skapa landing pages, pages och webbformulär.
 • Skapa innehåll till innehållsblock.
 • Ladda upp filer.
 • Skapa sidansvariga.
 • Skapa artiklar och evenemang.
 • Arbeta med hela webbplatsens informationsstruktur och sektioner och tilldela åtkomst i sektioner till användare med lägre behörighet.

Krav på Drupalutbildning: Ja

Publicister

Site writer

En site writer är en ingångspublicist. Du som är site writer kan redigera undersidor inom den sektion du tilldelats behörighet till och du kan flytta sidor inom denna. Du kan också skapa evenemang och artiklar. 
Rollen site writer lämpar sig väl för publicister som endast ska redigera undersidor på en begränsad del av webbplatsen, men också ska kunna skapa och redigera artiklar och evenemang. 

Du har behörighet att:

 • Redigera undersidor i den sektion du tilldelats åtkomst till.
 • Skapa innehåll till innehållsblock.
 • Ladda upp filer.
 • Skapa sidansvariga.
 • Skapa artiklar och evenemang.

Du kan också:

 • Redigera alla undersidor som inte är kopplade till en specifik sektion, så kallade öppna undersidor, samt redigera undersidor till de sektioner du har fått åtkomst till.

Krav på Drupalutbildning: Ja

Section writer

En section writer är en publicist som kan redigera sidor inom sin tilldelade sektion. Du som har rollen section writer kan också skapa och redigera infoboxar och ladda upp filer. Rollen lämpar sig väl för publicister som exempelvis ska kunna redigera en specifik sida.

Du har behörighet att:

 • Redigera egna undersidor, undersidor i en sektion du tilldelats åtkomst till och öppna undersidor som inte tillhör en specifik sektion.
 • Skapa innehåll till nya innehållsblock och redigera innehållsblock som andra användare skapat. 
 • Ladda upp filer.
 • Skapa sidansvariga.
 • Skapa kontaktboxar och redigera kontaktboxar som andra skapat. 

Du har inte behörighet att:

 • Skapa nya sidor.
 • Redigera text i textformatet Full-HTML.
 • Flytta runt undersidor i webbplatsens informationsstruktur.
 • Redigera eller ta bort filer som laddats upp av en annan användare.
 • Ta bort innehållsblock som skapats av en annan användare.
 • Redigera eller ta bort en sidansvarig som har skapats av en annan användare.
 • Ta bort en kontaktbox som har skapats av en annan användare.

Krav på Drupal-utbildning: Ja

News writer

En news writer skriver och publicerar nyheter. Du som har rollen news writer kan skapa och redigera egna artiklar, ladda upp filer och skapa nya infoboxar. Du som site admin kan tilldela en användare rollen news writer enbart, eller som ett komplement till section writer om användaren utöver sina behörigheter också behöver kunna publicera artiklar. 

Du har behörighet att:

 • Skapa artiklar.
 • Ladda upp filer.
 • Skapa innehåll till nya innehållsblock.
 • Skapa sidansvariga.
 • Skapa kontaktboxar.

Du har inte behörighet att:

 • Redigera eller ta bort artiklar, innehållsblock eller filer som skapats av en annan användare.

Krav på Drupal-utbildning: Ja

Roller med lägre behörighet och åtkomst

Roller som personel, webform editor och calendar writer har lägst behörighet och åtkomst till webbplatsen. Dessa roller är undantagna från kravet att gå webbavdelningens utbildning för publicister i Drupal. 

En personel är en publicist som har en personlig sida. Du som har den här rollen kan redigera din egen personliga sida och du kan också ladda upp filer och skapa info-boxar för din sida. 

Du har behörighet att:

 • Redigera din egen personal page.
 • Ladda upp filer.
 • Skapa innehåll till nya image-boxar och info-boxar.
 • Skapa sidansvarig.

Du har inte behörighet att:

 • Redigera eller ta bort innehållsblock som är skapade av annan användare.
 • Redigera eller ta bort filer som laddats upp av en annan användare.

Krav på Drupal-utbildning: Nej.

En webform editor kan skapa och redigera egna formulär och formulärsidor, ladda upp filer och skapa nya info-boxar. Rollen kan tilldelas ensamt men också som komplement till en section writer som behöver kunna skapa, redigera och publicera formulär eller titta på resultat från formulär.

Du har behörighet att:

 • Skapa webbformulär.
 • Se resultat på alla webbformulär.
 • Skapa webbformulär-sidor.
 • Ladda upp filer.
 • Skapa innehåll till nya innehållsblock.
 • Skapa sidansvariga.

Du har inte behörighet att:

 • Redigera eller ta bort innehållsblock som är skapade av annan användare.
 • Redigera eller ta bort filer som laddats upp av en annan användare.

Krav på Drupal-utbildning: Nej

En calendar writer kan skapa och redigera egna evenemang i webbplatsens kalender, ladda upp filer och skapa nya info-boxar. Du kan tilldela rollen ensamt eller som komplement till en section writer som behöver kunna publicera evenemang på webbplatsen.

Du har behörighet att:

 • Skapa och redigera evenemang.
 • Ladda upp filer.

Du har inte behörighet att:

 • Redigera eller ta bort evenemang som är skapade av en annan användare.
 • Radera filer (till exempel bilder) som har laddats upp i samband med skapandet av ett evenemang.

Krav på Drupal-utbildning: Nej

Har du koll på det här?

På webbavdelningen skiljer vi på användarroller i Drupal från administrativa roller i uppbyggnaden och förvaltningen av din webbplats.

Vill du veta mer om administrativa roller och ansvar för webbplatser i den universitetsgemensamma webblösningen?

Administrativa roller och ansvar

Support

Har du frågor om Drupal eller den universitetsgemensamma lösningen?

Kontakta supporten via supportens kontakt-formulär (ny flik) och ange URL för webbplatsen eller den specifika sidan det gäller.