Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Drupalutbildningar

Du som ska arbeta med en webbplats i Drupal måste gå en obligatorisk utbildning. Webbavdelningen erbjuder tre olika Drupalutbildningar: en för redaktörer och webbpublicister, en för webbplatsansvariga och en för engelsktalande redaktörer och webbpublicister.

Obligatorisk utbildning för webbpublicister

Varje webbplats i den universitetsgemensamma webblösningen i Drupal har en webbplatsansvarig som har det operativa ansvaret för webbplatsen. Det är också den personen som utser övriga publicister och ser till att de går den obligatoriska utbildningen som vi kräver att alla publicister som vederbörande släpper in i Drupal ska ha genomgått.

Information och anmälan till den obligatoriska Drupalutbildningen för webbpublicister

Obligatorisk utbildning för webbplatsansvariga

Den som är webbplatsansvarig har den högsta behörigheten på webbplatsen, som bland annat ger möjlighet att ändra i webbplatsens struktur och att administrera användare. För att få denna behörighet krävs att man går igenom Drupal-utbildningen för webbplatsansvariga. Efter att ha gått igenom den utbildningen delar Webbavdelningen ut behörigheten "site admin".

Den som har behörigheten "site admin" kan dela ut alla andra behörigheter, men det är bara webbavdelningen som kan dela ut behörigheten "site admin".

En webbplats har en (och endast en) webbplatsansvarig – däremot uppmanar vi till att utbilda åtminstone en extra person till behörigheten "site admin", för att det ska finnas en extra resurs vid eventuell sjukfrånvaro och för att ett framtida byte av webbplatsansvarig ska gå smidigt. Då en ny person tar över som webbplatsansvarig efter en annan, ska den nya personen redan ha genomgått utbildningen till "site admin".

Anmälan till den obligatoriska Drupalutbildningen för webbplatsansvariga 

Mandatory Drupal training for English speaking website administrators

In addition to the two separate courses about working in Drupal that are given in Swedish training is also provided for English speaking website administrators. The training is, as well as the ones in Swedish, mandatory and has to be fully completed in prior to working with a website in Drupal. 

Enroll the mandatory Drupal training in English

Support

Har du frågor om Drupal eller den universitetsgemensamma lösningen?

Kontakta supporten via supportens kontakt-formulär (ny flik) och ange URL för webbplatsen eller den specifika sidan det gäller.