Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Innehållstyper

I Drupal finns det ett flertal olika typer av innehåll du kan arbeta med. På den här sidan hittar du en sammanfattning av alla innehållstyperna och länkar till sidor där du kan fördjupa dig mer om varje innehållstyp.

Sidor

I Drupal arbetar du med sidor för att bygga upp webbplatsens informationsstruktur. Det finns flera olika typer av sidor du kan arbeta med för att skapa innehåll:

  • Landningssidor
  • Undersidor
  • Personliga sidor
  • Sidor för webbformulär

Det finns också en del sidor som Drupal automatiskt genererar i syfte att visa upp innehåll i olika listningar. Du hittar information om de automatiskt genererade sidorna under den innehållstyp som listas i dem. 

Skapa sidor

Listning av personliga sidor

Artiklar

Artiklar är en dynamisk innehållstyp som används för att t.ex. presentera nyheter, reportage och liknande. Artiklar kan listas i olika typer av flöden och kan presenteras på många olika sätt i Drupal, men används i regel inte för att bygga upp webbplatsens informationsstruktur genom navigation och menyer. 

Artiklar listas bland annat i de automatiskt genererade sidorna Nyhetssidan och Nyhetsarkivet.

Skapa artiklar

Listning av artiklar

Webbformulär

Webbformulär i Drupal bygger på två olika delar som tillsammans utgör ett komplett webbformulär. Webbformulär byggs upp av innehållstypen webform och sidtypen webform page (sida för webbformulär). 

Skapa webbformulär

Skapa sida för webbformulär

Visa och exportera resultat från webbformulär

Guide: Skapa ett enkelt kontaktformulär

Evenemang

Evenemang är en innehållstyp i Drupal. På sidan om evenemang får du instruktioner om hur du skapar evenemang lokalt som du publicerar i kalendern tillhörande din egen webbplats. Du kan också skapa evenemang i kalenderdelningsfunktionen och du kan där också dela dina evenemang till kalendrar på andra webbplatser. Information om det hittar du på sidorna om kalenderdelning.

Skapa ett evenemang lokalt i din kalender

Kalender

Bild, video, dokument och annan media

I Drupal kan du arbeta med bilder, videor, dokument och annan media som exempelvis radioklipp och podcasts. Här hittar du information och instruktioner i hur du gör för att ladda upp eller bädda in media samt vad du behöver tänka på när du gör det. 

Arbeta med media och filer i Drupal

Info- och kontaktboxar

Infoboxar är innehållsmoduler som kan utformas på många olika sätt. Du kan skapa infoboxar genom administrationsmenyn som du sedan placerar i sidor på olika sätt, men du kan också skapa infoboxar direkt i layout-verktyget.

Skapa en infobox genom administrationsmenyn

Kontaktboxar är innehållsmoduler som används för att visa upp kontaktuppgifter. Dessa är fristående från personliga sidor och listningen av dessa, och kan användas för information om presskontakt på listningarna för artiklar, eller på en manuellt skapad undersida med syftet att presentera kontaktuppgifter på annat sätt än i personliga sidor. 

Skapa en kontaktbox

Support

Har du frågor om Drupal eller den universitetsgemensamma lösningen?

Kontakta supporten via supportens kontakt-formulär (ny flik) och ange URL för webbplatsen eller den specifika sidan det gäller.