Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Starta ny webbplats

Att starta en ny webbplats i Drupal är en process som innefattar en rad olika moment. På den här sidan går vi igenom processen från intresseanmälan till en lanserad webbplats.

 1. Det första konkreta steget på vägen mot en webbplats i Drupal är att fylla i en intresseanmälan.

  Intresseanmälan för ny webbplats
   
 2. När din intresseanmälan tagits emot blir du kontaktad för en behovsutredning. Redan innan du fyller i en intresseanmälan behöver du förbereda genom att tänka igenom vilken eller vilka som är den tilltänkta  målgruppen/grupperna och vilka målgruppsbehov som finns, vilka praktiska förutsättningar som finns i verksamheten i form av resurser och om det finns en övergripande tidsplan. 
   
 3. Om behovsutredningen kommer till slutsatsen att det ska byggas en webbplats utses en webbplatsägare. Webbplatsägaren är den person som har ett verksamhetsansvar och ansvarar för resurserna. Det utses också en webbplatsansvarig och den rollen får den person som kommer att ha det övergripande operativa ansvaret för webbplatsen och fungera som webbplatsadministratör. Vi bokar då in ett så kallat inflyttningsmöte med deltagare från webbavdelningen, verksamhetsansvarig och den som är operativt ansvarig för den tilltänkta webbplatsen.
   
 4. Under inflyttningsmötet går vi också igenom en skriftlig överenskommelse som är en förutsättning för att processen ska kunna fortlöpa. Den skriftliga överenskommelsen undertecknas av den person som utsetts till webbplatsägare.
   
 5. Om en ny domän ska användas för den nya webbplatsen behöver verksamheten ansöka om den. Först när ansökan om domänen är godkänd kan överenskommelsen signeras.
   
 6. När webbavdelningen fått in den signerade överenskommelsen och intyg om godkänd domän kallas den webbplatsansvarige till en webbaserad och obligatorisk utbildning för siteadministratörer i Drupal. Webbplatsansvarig anmäler också i detta skede de personer som operativt kommer att arbeta med webbplatsen som publicister till den obligatoriska utbildningen för webbpublicister i Drupal. Om personer, oavsett roll, redan tidigare genomgått och slutfört samma utbildning i Drupal som skall genomgås i det här skedet behöver detta moment inte göras om.  
   
 7. När webbplatsansvarig har blivit godkänd på utbildningen skapas en tom uppbyggnadswebbplats med mallen för webbplatser inom den universitetsgemensamma webblösningen vid Lunds universitet. Mallen följer den grafiska profil som tagits fram för Lunds universitet. Webbplatsen går att se för den som har webbplatsadressen men indexeras ännu inte av sökmotorer. 
   
 8. Webbplatsansvarig tilldelas av webbavdelningen rollen site administrator och får behörighet att administrera hela webbplatsen. Det ligger nu i webbplatsansvarigs ansvar att lägga till användare som ska arbeta med webbplatsen och tilldela roller och behörigheter som möjliggör för dessa att utföra sina uppgifter. Observera att dessa personer måste slutfört de obligatoriska utbildningarna i Drupal innan de kan tilldelas roller och behörigheter.
   
 9. Nu kan uppbyggnaden av webbplatsen påbörjas, men ett gott råd är att först ha läst igenom de rekommendationer som ges inför att starta upp en ny webbplats.
   
 10. När webbplatsen är färdigbyggd och en lansering närmar sig behöver det anmälas i god tid till webbavdelningen. Vid angivet datum indexeras webbplatsen, får en sökfunktion och den officiella domänen pekas om till produktionswebbplatsen, som därmed blir lanserad.

Support

Har du frågor om Drupal eller den universitetsgemensamma lösningen?

Kontakta supporten via supportens kontakt-formulär (ny flik) och ange URL för webbplatsen eller den specifika sidan det gäller.