Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Starta ny webbplats

Att starta en ny webbplats i Drupal är en process som innefattar en rad olika moment. På den här sidan går vi igenom processen från intresseanmälan till en lanserad webbplats.

 1. Det första konkreta steget på vägen mot en webbplats i Drupal är att fylla i en intresseanmälan.

  Intresseanmälan för ny webbplats
   
 2. När din intresseanmälan tagits emot blir du kontaktad av webbavdelningen för inbokning av ett så kallat inflyttningsmöte. Under ett inflyttningsmöte deltar personer från webbavdelningen, verksamhetsansvarig för verksamheten som vill starta en webbplats och den som är operativt ansvarig för den tilltänkta webbplatsen.
  Innan inflyttningsmötet kan det vara bra att förbereda sig genom att tänka igenom några punkter, eftersom dessa ligger till grund för den dialog som förs under mötet. Tänk igenom vilken eller vilka som är den tilltänkta  målgruppen/grupperna och vilka målgruppsbehov som finns, vilka praktiska förutsättningar som finns i verksamheten i form av resurser och om det finns en övergripande tidsplan. 
   
 3. Efter att det förts en dialog kring bland annat ovan nämnda punkter och slutsatsen är att det ska byggas en webbplats utses en webbplatsägare. Webbplatsägaren är den person som har ett versamhetsansvar och ansvarar för resurserna. Det utses också en webbplatsansvarig och den rollen får den person som kommer att ha det övergripande operativa ansvaret för webbplatsen och fungera som webbplatsadministratör. 
   
 4. Under inflyttningsmötet sker också en skriftlig överenskommelse som är en förutsättning för att processen ska kunna fortlöpa. Den skriftliga överenskommelsen undertecknas av den person som utsetts till webbplatsägare.
   
 5. Om en ny domän ska användas för den lanserade webbplatsen behöver denna ansökas om. När ansökan godkänts bifogas denna till den signerande överenskommelsen. 
   
 6. När webbavdelningen fått in den signerade överenskommelsen och intyg om godkänd domän kallas den webbplatsansvarige till en webbaserad och obligatorisk utbildning för siteadministratörer i Drupal. Webbplatsansvarig anmäler också i detta skede de personer som operativt kommer att arbeta med webbplatsen som publicister till den obligatoriska utbildningen för webbpublicister i Drupal. Om personer, oavsett roll, redan tidigare genomgått och slutfört samma utbildning i Drupal som skall genomgås i det här skedet behöver detta moment inte göras om.  
   
 7. När webbplatsansvarig har blivit godkänd på utbildningen skapas en tom uppbyggnadswebbplats med mallen för webbplatser inom den universitetsgemensamma webblösningen vid Lunds universitet. Mallen följer den grafiska profil som tagits fram för Lunds universitet. Webbplatsen går att se för den som har webbplatsadressen men indexeras ännu inte av sökmotorer. 
   
 8. Webbplatsansvarig tilldelas av webbavdelningen rollen site administrator och får behörighet att administrera hela webbplatsen. Det ligger nu i webbplatsansvarigs ansvar att lägga till användare som ska arbeta med webbplatsen och tilldela roller och behörigheter som möjliggör för dessa att utföra sina uppgifter. Observera att dessa personer måste slutfört de obligatoriska utbildningarna i Drupal innan de kan tilldelas roller och behörigheter.
   
 9. Nu kan uppbyggnaden av webbplatsen påbörjas, men ett gott råd är att först ha läst igenom de rekommendationer som ges inför att starta upp en ny webbplats.
   
 10. När webbplatsen är färdigbyggd och en lansering närmar sig behöver det anmälas i god tid till webbavdelningen. Vid angivet datum indexeras webbplatsen, får en sökfunktion och den officiella domänen pekas om till produktionswebbplatsen, som därmed blir lanserad.

Support

Har du frågor om Drupal eller den universitetsgemensamma lösningen?

Kontakta supporten via e-post på servicedesk [at] lu [dot] se och ange URL för webbplatsen eller den specifika sidan det gäller.