Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Skriva texter i Lubas

Den här sidan är framtagen som ett stöd i innehållsarbetet för dig som arbetar med kurs- eller programbeskrivningar i Lubas.

Lubastexterna – bland det mest lästa på webben

Utbildningspresentationerna med program- och kursbeskrivningar – som är baserade på innehållet som läggs in i Lubas – tillhör det mest välbesökta innehållet på lu.se.

En stor del av förklaringen är att presumtiva studenter som sökt fram en utbildning på antagning.se och klickar på "Om utbildningen – Lunds universitet" kommer till den aktuella utbildningspresentationen på lu.se.

Bara under ansökningsperioden mars–april 2023 hade utbildningspresentationerna på lu.se sammanlagt över 300 000 unika besök. För hela året är motsvarande siffra drygt 2 miljoner.

Man kan alltså med fog påstå att beskrivningstexterna i Lubas är bland de absolut viktigaste texter vi har för att rekrytera nya studenter, och därför är du som Lubas-publicist en nyckelperson.

Anpassa dina texter för målgruppen

Många av de presumtiva studenter som besöker våra utbildningspresentationer har ingen eller liten erfarenhet av den akademiska världen, och kan därför ha svårt att förstå begrepp och uttryck som för många av oss är självklara.

Detta gör det extra viktigt att målgruppsanpassa just utbildningsbeskrivningarna. Ett exempel där ingress och beskrivningstext målgruppsanpassats är sjuksköterskeprogrammet:

Se sjuksköterskeprogrammets utbildningspresentation på lu.se

Ingress

I ingressfältet i Lubas har du möjlighet att kort sammanfatta vad utbildningen innehåller på ett intresseväckande sätt. Använd du-tilltal och aktiva verb. Du kan gärna ställa en fråga och besvara den. Se exempel på ingress från sjuksköterskeutbildningens presentation:

Skärmdump med ingresstext.

Beskrivning

I beskrivningsfältet i Lubas kan du skriva mer utförligt om vad utbildningen innehåller och vad man kan arbeta som efter utbildningen.

Anpassa språket och tänk på läsbarheten

Beroende på om det handlar om en utbildning för nybörjarstudenter, eller för dem som redan har viss erfarenhet av universitetsstudier kan du behöva formulera dig på lite olika sätt. Du bör dock alltid undvika onödigt avancerade ord och onödigt långa meningar.

Och precis som i ingresstexten kan du gärna använda du-tilltal och aktiva verb.

Läsbarheten ökar också om du undviker förkortningar och i stället skriver ut hela ord.

Skapa överblick med luft, mellanrubriker och punktlistor

Du kan också hjälpa läsaren att få överblick över texten genom att lägga in luft i form av nya stycken, och använda mellanrubriker och punktlistor.

Tänk på att formatera mellanrubriker och listor med hjälp av verktygen i Lubas-editorn – då kodas de som rubriker och listor i html, och blir därmed tillgängliga även för besökare med exempelvis skärmläsare.

För att rubrikstrukturen ska bli korrekt ur tillgänglighetssynpunkt är det viktigt att använda Heading 3 som mellanrubriknivå i beskrivningsfältet. Heading 2 ska inte användas alls här, eftersom den nivån redan finns i själva presentationsvisningen på lu.se.

Se exempel på beskrivningstext med mellanrubrik och punktlista från sjuksköterskeprogrammets utbildningspresentation:

Skärmdump beskrivning sjuksköterskeutbildningens innehåll.

Utbildningens webbadress

Om du vill länka till ytterligare information om utbildningen ska du lägga in länken till just den sida där den specifika utbildningsinformationen finns – inte till institutionens startsida eller liknande:

Skärmdump text om sjuksköterskeutbildning.

Tänk på att klistra in hela länken, inklusive ”https://” i fältet i Lubas.

Kontaktuppgifter

I utbildningspresentationerna på lu.se och lunduniversity.lu.se visas som standard de kontaktuppgifter som finns i Lucat för den aktuella verksamhetsenheten. Normalt är detta samma institution som angetts i Ladok.

Om en institution har underavdelningar kan det vara bättre att ange en annan verksamhetsenhet. Ändra i så fall till rätt verksamhetsenhet i rullgardinslistan. Är inte din enhet valbar – kontakta lubas [at] stu [dot] lu [dot] se.

Alternativa kontaktuppgifter

Om du vill ange kontaktuppgifter som bara ska visas för en specifik utbildning – exempelvis till en studievägledare – lägger du in det manuellt under "Alternativa kontaktuppgifter" i Lubas.

Klicka på den gröna plusknappen för att komplettera med egna uppgifter.

Det som skrivs in i titelfälten visas i fetstil i kontaktinformationen. Det går bra att ange en funktion i stället för titel, exempelvis Studieinformation.

Tänk på att fylla i det engelska titelfältet om titeln ska visas på lunduniversity.lu.se.

Lubastexternas placering i webbpresentationen – en översikt

Här kan du se var innehållet du skriver i de olika fälten i Lubas visas i utbildningspresentationerna på lu.se respektive lunduniversity:

Lubastexternas placering i utbildningspresentation – översikt (PDF 900 kB, ny flik)

Kontaktinfomation

Redaktionella frågor /
Utbildning i att skriva webbtexter

Eva Fredenholm,
huvudredaktör lu.se
eva [dot] fredenholm [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (eva.fredenholm@
kommunikation.lu.se)

Frågor om Lubas och support
lubas [at] stu [dot] lu [dot] se (lubas[at]stu[dot]lu[dot]se)