Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Publicering av artiklar

I de flesta fall gäller samma redaktionella riktlinjer för nyhetsartiklar som för annat innehåll på webbplatsen. Mycket handlar om att skapa innehåll med god läsbarhet och tillgänglighet för alla besökare. Här hittar du som är nyhetspublicist på lu.se specifik information som rör just publicering av artiklar.

Edit- och layout-lägena i artikelmallen

Skärmdumparna nedan visar hur du kan jobba med de möjligheter artikelmallen ger i edit- och layout-lägena, samtidigt som du följer principer för god tillgänglighet och de redaktionella riktlinjerna för webbplatsen.

Exempel-artikeln som ligger till grund för skärmdumparna är en "hybrid" av artiklar som tidigare publicerats på lu.se.

Skärmdumpar:

Rubriker, text och länkar

Se generella riktlinjer för språk, texter och struktur på lu.se:

Ingresser

Håll gärna dina ingresser korta – det ökar läsbarheten, inte minst i mobilvisningen.

Om du har en längre ingress kan du med fördel även göra en kortare variant på max 150 tecken (Fältet Short lead) som ersätter originalingressen i olika visningar, till exempel i nyhetslistningar och i toppnyheter på nyhetsingången.

Formatering: mellanrubriker – punktlistor – ord på avvikande språk

Direktlänkar till respektive avsnitt på sidan Språk, texter och struktur:

Skräpkod – rensa bort innan du klistrar in text

Om du kopierar text från exempelvis Word och klistrar in i editorn i Drupal följer det ofta med onödig kod som kan försvåra formateringen. För att undvika detta kan du rensa bort skräpkoden i samband med att du klistrar in texten.

Utformning av länktexter

En länktext måste vara informativ, begriplig och kunna stå för sig själv. Att bara skriva "Läs mer" eller "Mer information" fungerar inte för dem som av olika anledningar inte kan se den omgivande texten.

Inled helst länken direkt med huvudbudskap / nyckelord – och undvik över huvud taget "Läs mer" och liknande. Det gör länken ännu tydligare.

Skriv alltid en riktig länktext – själva URL-en är svårläst för besökaren och fungerar inte för skärmläsare och andra hjälpmedel.

Om en länk leder till en annan webbplats än lu.se, eller om den leder till ett dokument behöver det anges i länktexten. Se skärmdump från exempel-artikeln eller respektive avsnitt på sidan om länkar:

Placering av länkar

Den normala placeringen av en länk på lu.se är på egen rad, närmast under det stycke länken tillhör.

Länkar till den/de vetenskapliga publikationer en specifik artikel handlar om placeras däremot sist i bodyfältet. Se exempel-artikeln.


Bild och film / video

Bildstorlek

Rekommenderad bredd för bilder som laddas upp i Drupal är 1500 pixlar (72 dpi). Då fungerar de i alla visningar.

Undvik att ladda upp större bildfiler, eftersom det kan försämra användarupplevelsen, till exempel i situationer där uppkopplingen är dålig.

Skapa tillgängliga alt-texter

När du laddar upp en bild i Drupal är det obligatoriskt att fylla i fältet Alternative text.

En alternativtext till en bild är just ett alternativ för den som av någon anledning inte kan se själva bilden, och ska därför kort beskriva vad bilden föreställer.


Focal point-funktionen

Bilder som publiceras som Media i nyhetsartiklar kan visas i olika format när de förekommer på olika platser på webben. Exempelvis beskärs en bild till olika proportioner när den förekommer i ett nyhetsflöde, som toppnyhetsbild och som huvudbild i artikel.

När du laddar upp en bild har du möjlighet att ange vilken del av bilden som ska vara i fokus, oavsett hur den beskärs. Systemet tar sedan hänsyn till detta. Du anger fokus genom att flytta krysset som dyker upp i samband med att du skriver in alt- och bildtext (se bilden ovan).

Bildtexter och bildbyline

Alla bilder i en artikel, och inte minst generiska bilder från bildbyråer, bör ha en bildtext. Bildtexten hjälper läsaren att förstå hur bild och text hänger samman.

 • Lägg alltid in bildtexten i själva bilden, så även skärmläsare uppfattar att bild och text hör ihop (alltså inte läggas som vanlig text under bilden i bodyfältet)
 • Ange vem som tagit bilden, inklusive om den är från en bildbyrå, efter bildtexten. Avsluta med punkt.
 • Ange även vilken form av bild det handlar om (foto, illustration etc) och avsluta åter med punkt. Genom att sätta punkt talar man om för en skärmläsare att göra en kort paus innan den läser vidare.
 • Var uppmärksam på bildbyråers villkor för vad som behöver anges, till exempel om även fotografens namn måste finnas med, inte bara bildbyråns.

Publicering av film/video i artiklar

Om du ska publicera en film/video i en artikel markerad “lu top news” bör du om möjligt undvika att lägga in den som Media, alltså huvudbild.
Skärmläsare får problem med läsordningen i flera av listvisningarna.

Tänk också på att alla filmer som publicerad efter 23 september 2020 av tillgänglighetsskäl ska vara textade.


Content blocks i layout-läget

I artikelmallen kan du lägga till content blocks i de båda högerspalterna, samt nedanför bodyfältet i huvudspalten.

De content blocks som (utöver den självklara nyhetslistan) fungerar bäst i artikelmallen är

 • Image (används när du vill lägga in en bild i högerspalt och därför måste skapa ett content block).
 • Video (används när du vill lägga in en video i högerspalt och därför måste skapa ett content block).
 • Text (används när du vill att brödtexten ska fortsätta i huvudspalten nedanför ett ditlagt content block, exempelvis en infobox med faktatext)
 • Infobox (används när du vill lägga texter, med eller utan bild, på färgad bakgrund)

I exempel-artikeln finns exempel på alla dessa content blocks inlagda och märkta med respektive block-namn:

Fälten “Page manager” och “Published by”

Page manager-fältet

För att säkerställa att varje publicerad artikel har minst en kontaktuppgift som består över tid ska du alltid använda “Nyhetsredaktion, sektionen Kommunikation “ som Page manager (sidansvarig).

E-post som kommer in till adressen (nyhetsredaktion [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (nyhetsredaktion[at]kommunikation[dot]lu[dot]se)) hanteras av de personer som står på funktionsadressens sändlista. Listan ägs av sektionen Kommunikation och uppdateras kontinuerligt.

Medicinska fakulteten har en egen; "Pressansvarig, Medicinska fakulteten" (press [at] med [dot] lu [dot] se (press[at]med[dot]lu[dot]se)) och använder istället den.

Det är fortfarande den enskilde publicisten som ansvarar för innehållet i de artiklar man publicerar.

Published by-fältet

Här anger du normalt skribentens namn och e-postadress (även om någon annan utför själva publiceringen i Drupal).

Om det av någon anledning är svårt att ange en specifik skribent, använd istället:

Namn: Nyhetsredaktionen
E-postnyhetsredaktion [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (nyhetsredaktion[at]kommunikation[dot]lu[dot]se)

eller (för artiklar från Medicinska fakulteten):
Namn: Pressansvarig, Medicinska fakulteten
E-post: press [at] med [dot] lu [dot] se (press[at]med[dot]lu[dot]se)

Checklista inför publicering

Kolla så att:

 • alla länkar i artikeln är rätt utformade och fungerar
 • dina bilder har en fullständig bildtext inklusive korrekt bildbyline
 • published by-rutan är ifylld
 • page manager är satt till Nyhetsavdelningen (alt Medfaks funktionsadress)
 • alla mellanrubriker är formaterade som h2
 • eventuell text på avvikande språk är rätt formaterad (samt kursiverad om den ligger i brödtexten)
 • artikeln är rätt taggad
 • publicerade filmer är textade
 • uppladdade dokument är tillgänglighetsanpassade

Tidsinställa publicering

Om du vill förinställa tidpunkten för publiceringen av en artikel – gör följande:

 1. Gå in under "Scheduling options" i högerspalten när du är i edit-läget, och välj datum och tid.
 2. Spara artikeln som "Draft".