Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Språk, texter och struktur

Anpassa språket

Generellt gäller att språket på lu.se ska vara

 • vårdat, enkelt och begripligt (Språklagen)
 • anpassat för besökaren
 • skrivet i du-form med aktiva verb

Låt gärna någon ur målgruppen för den specifika sidan läsa texten och ge feedback.

Undvik:

 • Negationer. Ordet ”inte” är svårhanterat för både hjärnor och automatiska översättningsverktyg. Skriv till exempel hellre "Kom ihåg att..." än "Glöm inte...", och "Det är förbjudet att..." i stället för "Du får inte..."
 • Förkortningar (m.m., bl.a., t.ex, etc.). Läsbarheten ökar när orden skrivs ut. Skriv inte heller LU, utan Lunds universitet (med litet u på svenska). Du kan också använda ”universitetet” eller ”vi” beroende på vad som passar bäst i sammanhanget.
 • Fetmarkering av längre meningar eller texter. Använd bara för att betona eller lyfta fram exempelvis enstaka ord eller kortare meningar.
 • Kursiv text – som är svårläst i längre texter på bildskärm.

Verktyget LIX (läsbarhetsindex)

Du kan enkelt få en ungefärlig uppfattning om hur lätt- eller svårläst en text är genom att använda läsbarhetsverktyget LIX.

På lu.se bör det framräknade värdet inte överskrida 50 annat än i undantagsfall, och gärna runt 40 som mest.

Gå till lix.se

Tips för att enkelt öka läsbarheten:

 • Byt ut onödigt krångliga ord
 • Dela upp långa meningar

Utbilda dig i klarspråk!

Vill du förbättra din förmåga att skriva vårdat, enkelt och begripligt kan du ta del av en utbildning i klarspråk med Kikki Nillasdotter, som undervisar på Språkkonsultprogrammet på Lunds universitet.

Utbildningen består av ett antal korta videoavsnitt.

Registrera dig på klarspråksutbildningen i Canvas (logga in med ditt lucat-ID)

Skapa struktur – ge läsaren god överblick

Användarna kommer oftast till webbplatsen i ett särskilt syfte, och skumläser därför våra webbsidor i sin jakt på information.

Börja med det viktigaste, och gör dina sidor enkla att överblicka så underlättar du för läsaren att hitta rätt.

Skapa överblick och struktur på sidorna genom att använda

 • relevanta sidrubriker
 • mellanrubriker. Erfarenheten visar att många besökare helt hoppar över texter som saknar mellanrubriker.
 • punktlistor vid uppräkning
 • nya stycken ofta. Ungefär tre rader i varje stycke ger god läsbarhet. Det underlättar även läsning på mobiltelefon, där raderna i varje stycke blir betydligt fler.
 • ny mening ofta. Variera längden mellan 5 och 20 ord, med flest korta meningar.

Gör tydliga, rätt formaterade mellanrubriker

Tydligt formulerade mellanrubriker, som anger vad texten handlar om, hjälper också läsaren att navigera på sidan.

Mellanrubriken bör innehålla en upplysning – inte en fråga.

Använd rubrikformaten i editorn (Heading 2, Heading 3, Heading 4) när du skriver mellanrubriker, så formateras de rätt, och kodas automatiskt med korrekta taggar i html.

Detta gör att hjälpmedel, som används för exempelvis uppläsning av innehåll, hanterar det på ett bra sätt för användaren. (Att bara fetmarkera en text uppfattas däremot inte som rubrik av hjälpmedlen.)

För att olika hjälpmedel ska fungera är det också viktigt att hierarkin i rubrikstrukturen blir korrekt.

Varje sida har en H1-a – Heading 1 – i form av sidans huvudrubrik.

För att skärmläsare och andra hjälpmedel ska fungera behöver du formatera dina mellanrubriker korrekt, och inte hoppa över någon nivå i rubrikstrukturen:

Använd alltid Heading 2 (H2) för den översta – och oftast enda – nivån av mellanrubriker på din sida.

Använd bara Heading 3 (H3) för att formatera en underrubrik till en H2-formaterad mellanrubrik.

På samma sätt ska Heading 4 (H4) bara användas för att formatera en underrubrik till en H3-rubrik (som i sin tur alltså ska vara underrubrik till en mellanrubrik formaterad H2).

Formatera mellanrubriker i Lubas

I utbildningspresentationerna på lu.se och lunduniversity.lu.se ligger både Heading 1 och Heading 2 som fasta rubriknivåer i själva mallen.

För att få en korrekt rubrikhierarki (som fungerar för skärmläsare), ska du därför i första hand välja Heading 3 till dina mellanrubriker i Lubas. Heading 4 använder du bara om det verkligen handlar om en underrubrik till mellanrubriken.

Använd punktlistor – och formatera dem rätt!

Listor används för att underlätta överskådligheten vid uppräkningar av exempelvis ord/element och länkar. Använd formaten ”punktlista” eller ”numrerad lista” inne i editorn, så kodas de automatiskt som listor i html. Detta gör att hjälpmedel, som används för exempelvis uppläsning av innehåll, hanterar det på ett bra sätt för användaren.

Använd punktlistor när en uppräkning omfattar tre eller fler ord/element/länkar. Om ingen uppenbar logisk ordning finns för det som räknas upp kan alfabetisk ordning vara ett bra sätt att underlätta för läsaren. Utelämna kommatecken i listorna.

Använd numrerad lista endast när punkterna i listan kommer i en faktisk följd, exempelvis så här:

 1. Starta dator
 2. Skriv ditt användarnamn
 3. Skriv ditt lösenord
 4. Klicka på OK

Ord på avvikande språk – markera och formatera

Webbsidorna på lu.se har svenska förinställt som standardspråk i koden, vilket bland annat innebär att skärmläsare läser texten med svenskt uttal. För att enstaka ord på annat språk (engelska, danska med flera) ska uttalas korrekt behöver dessa märkas upp i editorn (ikonen närmast till vänster om den numrerade punktlistan).

Rensa inkopierad text från formateringskod

Om du kopierar in text till en webbsida från exempelvis Word är det viktigt att du får bort eventuell "skräpkod", som annars följer med in på sidan och kan skapa problem för besökare som använder hjälpmedel.

Använd kommandot kringla + shift + v (på Mac) eller ctrl + shift + v (i Windows) när du klistrar in texten, så rensas den från gammal formatering.