Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Snart krävs särskild ansökan för egen kod

Under våren införs krav på en särskild behörighet för att kunna använda egen kod på webbplatserna i den universitetsgemensamma webblösningen i Drupal. Högst tre personer med behörigheten site administrator per webbplats kommer att kunna få den nya behörigheten.

Möjligheten att använda full HTML-läge och egen kod begränsas under våren med anledning av ökade säkerhetskrav och växande miljö. Det kommer att krävas en specifik behörighet som delas ut efter att en ansökan skickats in och godkänts.

Villkoren i korthet

Följande gäller för den extra behörigheten:

  • Max tre personer per webbplats kan få behörigheten.
  • Endast de med rollen site administrator kan få behörigheten.
  • Webbplatsansvarige och webbplatsägare ska vara informerade om att användaren ansöker om behörigheten och vad det innebär.

Ansökningsprocessen

En ansökan om behörighet kommer att göras via supporten där sedan ett antal frågor ska besvaras

Till exempel kommer syftet att efterfrågas, det vill säga vad funktionen är tänkt att användas till. Detta gör vi för att fånga upp om något verkar speciellt komplicerat, skadligt eller om det går att lösa på andra sätt än att lägga in egen kod i full HTML-läget. 

Exempel på användningsområden är inbäddning av kartor, poddar eller annan media. 

Nästa steg är att ett avtal tecknas mellan användaren som ansöker om behörigheten och en representant på webbavdelningen.

Avtalet ingås genom att användaren får information om ansvar och vad som i övrigt förväntas. Därefter svarar och bekräftar användaren att hen läst igenom och accepterat villkoren. 

Avtalets innehåll

Då ansökan är godkänd kan egen kod läggas in via full HTML-läget som tidiagre, men vi tydliggör att verksamheten som äger webbplatsen samt användaren som får behörigheten ansvarar för:

  • Lagefterlevnad gällande personuppgifter (GDPR), tillgänglighet (tillgänglighetsdirektiv) samt att de tar hänsyn till informationssäkerheten (osäker kod).
  • Att dokumentera vilken kod som är tillagd på webbplatsen.
  • Att testa sin kod och se till att den fungerar optimalt utan att resten av webbplatsen påverkas.
  • Att inte använda html-kod som stör eller ändrar på styling eller funktionalitet i de befintliga mallarna.
  • Att underhålla koden och hantera eventuella uppdateringar och liknande.

I dagsläget tillhandahålls ingen support eller utbildning i hantering eller användning av egen HTML-kod. 

Kontakta oss via supportens kontaktformulär (ny flik). Ange i ärenderaden att din fråga gäller Drupal Full HTML.