Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Större möjligheter att filtrera personlistan

D

Du har nu möjlighet att låta användare filtrera personlistan på flera sätt i Drupal. Kategorierna presenteras också på ett nytt sätt.

Kategoriseringen på personlig sida och kategorierna med tillhörande filtrering på personlistan (/peoplelist) har uppdaterats. Uppdateringen medför att kategorierna presenteras på ett nytt sätt för besökaren, men den befintliga taxonomin och kategorierna försvinner inte.

Det finns nu möjlighet att lägga till en ny grupp med kategorier för att använda på personliga sidor och i visningen av personer i personlistan. Du gör på nästan samma sätt som i dag. De gamla kategorierna finns kvar under Taxonomy > Personal page categories, de nya hittar du under Taxonomy > Personal page secondary categories.

Skärmklipp som visar hur man lägger till sekundärkategorier.
Lägg till kategorier och subkategorier genom att lägga till termer i respektive taxonomi.

Kategorier i rullgardinsmenyer

Du lägger in kategorierna på varje persons personliga sida, och resultatet blir att personallistan kan filtreras  på två olika kategorier kombinerat – en från den första gruppen av kategorier plus en från den andra gruppen av kategorier. Det skulle till exempel kunna bli möjligt att söka efter “kommunikatör” och “institution X”. 

Grupperna av kategorier presenteras som rullgardinsmenyer på personlistan (i stället för "piller" som tidigare), där besökaren kan välja att filtrera på en, eller båda, kategorierna.

Redigerbara rubriker

För att underlätta för besökaren har varje rullgardinsmeny en redigerbar rubrik, där du kan ange den rubrik som passar din kategorisering bäst. Redigerar du inte rubrikerna kommer de att heta “Kategori” och “Sekundär kategori”.

Skärmklipp som visar hur de olika kategorirubrikerna matas in.
Välj rubriker för de olika kategorierna. Här finns också länkar för att lägga till val i de olika kategorierna.

Uppdelningen mellan kategorierna, och vilka kategorier du vill använda, är helt upp till dig. Det går självklart bra att fortsätta använda endast en grupp av kategorier om du tycker att det är tillräckligt. Om du inte skapar några sekundära kategorier så kommer inte filtrering för dessa att visas i personlistan.

Följande guider har uppdaterats med anledning av detta:

Listning av personliga sidor

Kategorier, taggar och taxonomi