Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Använd analysverktyget Matomo för att mäta och förbättra användarupplevelsen

Skärm som visar analysverktyget Matomo. Grafik.

Matomo är ett kraftfullt analysverktyg som kan hjälpa dig att mäta och förbättra användarupplevelsen på din webbplats. Genom att analysera data om användarbeteende, identifiera områden för förbättring och vidta åtgärder för att förbättra användarupplevelsen, kan du skapa en webbplats som är användarvänlig och lättnavigerad.

Matomo är ett open source-verktyg för webbanalys. Genom att analysera din webbplatstrafik kan du få värdefulla insikter om dina besökare och du kan använda dig av dessa insikter för att förbättra användarupplevelsen på din webbplats. I den här artikeln utforskar vi hur du kan använda Matomo för att få insikter om dina användares beteende, identifiera områden du kan förbättra och hur du vidtar åtgärder för att förbättra användarupplevelsen på din webbplats. 

1. Få förståelse för dina användares beteende på webbplatsen

En av de största fördelarna med Matomo och att analysera webbplatstrafik är att du kan få en grundläggande förståelse för hur dina användare beter sig på din webbplats. Exempel på data och nyckeltal som ger sådan information kan vara 'page visited', 'time on site' och 'bounce rate'.

Pages visited

Matomo spårar sidor som användare besöker på din webbplats och ordningen i vilken de besöker dem. Den här informationen kan hjälpa dig att förstå vilka de mest populära sidorna på din webbplats är och identifiera områden där användare kan gå vilse eller sluta besöka sidan.

Time on site

Matomo spårar också hur länge användare tillbringar på din webbplats. Den här informationen kan hjälpa dig att avgöra om din webbplats är engagerande och håller användare intresserade, eller om den får dem att tappa intresset och lämna snabbt.

Bounce rate

Bounce rate visar procentandelen besökare som lämnar din webbplats efter att ha besökt en enda sida. En hög bounce rate kan indikera att din webbplats inte möter behoven hos besökare, att den inte tillhandahåller den information de söker eller att det inte är tydligt att informationen finns på webbplatsen och var den finns.

 

2. Identifiera förbättringsområden

Genom att analysera data som tillhandahålls av Matomo, kan du identifiera områden där din webbplats fungerar mindre väl och har en negativ inverkan på användarupplevelsen. Exempel på problemområden kan vara långsam laddningstid, brister i navigationsstrukturen och att ditt innehåll upplevs vara inaktuellt eller irrelevant.

Långsam laddningstid

Om siffrorna tyder på att dina användare lämnar din webbplats snabbt kan det exempelvis bero på långsam laddningstid. Du kan använda Matomo för att identifiera sidor med långsam laddningstid och vidta åtgärder för att optimera webbplatsen för snabbare laddningstider.

Brister i navigationsstrukturen

Om användare har svårt att hitta den information de behöver på din webbplats kan detta bero på brister i navigationsstrukturen. Matomo kan hjälpa dig att identifiera vilka sidor som orsakar förvirring och hjälpa dig att förbättra navigationen för att göra det lättare för användare att hitta det de behöver.

Inaktuellt eller irrelevant innehåll

Om användare lämnar din webbplats snabbt efter att ha besökt vissa sidor kan detta bero på att innehållet upplevs vara inaktuellt eller irrelevant. Matomo kan då hjälpa dig att identifiera dessa sidor och att vidta åtgärder för att uppdatera innehållet eller ta bort det om det inte längre är nödvändigt.

3. Vidta åtgärder för att förbättra användarupplevelsen

När du har identifierat områden där din webbplats kan förbättras, kan du använda Matomo för att vidta åtgärder för att förbättra användarupplevelsen. Du kan exempelvis optimera webbplatshastigheten, förbättra navigationsttrukturen och uppdatera och rensa bland ditt innehåll.

Optimera webbplatshastighet

Om du får indikationer på att dina besökare lämnar din webbplats på grund av lång laddningstid kan du vidta åtgärder för att förbättra detta. Man kan optimera laddningstiden med enkla medel, exempelvis genom att komprimera bilder och annan multimedia.

Förbättra navigationen

Om användare har svårt att hitta den information de behöver, kan du vidta åtgärder för att förbättra navigationen på din webbplats. Detta kan innebära att omarrangera menyn, skapa tydliga, konsekventa och koncisa sidtitlar. Du kan också arbeta med länkning mellan sidor som är relaterade till varandra och testa din navigationsstruktur genom att låta personer få i uppgift att leta upp specifik information på din webbplats och observera vilka vägar de tar genom strukturen för att nå dit - och om de når dit. 

Uppdatera och rensa bland innehåll

Om du misstänker att användare lämnar din webbplats för att innehållet upplevs inaktuellt eller irrelevant kan du lösa detta genom att uppdatera innehållet eller ta bort det om det inte längre behövs. Detta hjälper till att säkerställa att din webbplats upplevs aktuell och relevant för dina besökare.